วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประวัติดอยจำปี (ม่อนจอมแว่)

เปิดอ่าน 1175 ครั้ง

                 เพื่อให้เราท่านรู้จักดอยจำปี (ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหลังเดิม) มากยิ่งขึ้น  จึงได้นำประว้ัติที่ปรากฎจากงานเขียน ๒ แหล่ง มาเสนอในที่นี้ 

                     นายชรินทร์ แจ่มจิตต์ ได้เขียนเรื่อง "ม่อนดอยในเวียงเจียงฮาย" ในวารสาร "ล้อล้านนา" ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนมิุถุนายน ๒๕๕๓ หน้า ๔ - ๗ กล่าวถึงดอยที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหลังเดิมว่า  เดิมเรียกว่า "ม่อนจอมแว่" เคยเป็นที่ตั้ง "หน่วยทหารกองเมืองเชียงราย" มา่ก่อนที่รัฐบาลสยามจะยุบหน่วยทหารกองเมืองเชียงราย เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๑

ในปี พ.ศ.๒๔๙๖ ทางการได้ตั้งถังน้ำประปาคอนกรีตขนาดใหญ่ไว้ส่งน้ำประปาเลี้ยงชาวเชียงราย (ปัจจุบันยังคงมีอยู่) และเคยเป็นที่จัดพิธีบวงสรวงผีนาค เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ เรียกว่า "ข่วงหลวง"  คนทั่วไปเรียกชื่อม่อนดอยนี้ว่า ดอยจำปี ไม่มีใครรู้จัก "ม่อนจอมแว่" อีก   
ยังมีม่อนอื่นอีก เช่น ม่อนฤาษี อยู่ติดกับดอยงามเมือง ปัจจุบันเป็นบ้านคน "ม่อนจอมแจ้ง" ปัจจุึบันเป็นที่วิทยุ รด.

                   ข้อมูลอีกแห่ง ได้จา่กหนังสืออนุสรณ์ ๔๐ ปี สนส. ๒๕๑๑ ชื่อ "๔๐ ปี สามัคคีวิทยาคม ๒๕๑๑  ๑๐๐ ปีสามัคคีวิทยาคม" โดยนายฉลอง พินิจสุวรรณ เป็นบรรณาธิการ กล่าวถึงประวัติโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ว่า ในปี พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๔๗๒ สมัยนายขุน มีนะนันท์ เป็นครูใหญ่ ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงอาคารกองร้อยทหารบกดอยจำปี เป็นที่ตั้งโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จึงย้ายนักเรียนไปเรียน และขยายไปถึงมัธยมปีที่ ๖ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตั้งอยู่บนดอยจำปีแห่งนี้ จนถึงปี พ.ศ.๒๔๗๘ จึงได้ย้ายจากกองทหารบกดอยจำปี มาที่อยู่บริเวณวัดป่าเเดงซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมในปัจจุบัน