ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพุทธจังหวัด ย้ายไปอยู่ศาลากลางบนดอยจำปี

เปิดอ่าน 3533 ครั้ง

                    ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ได้รับอนุมัติให้ใช้อาคารท้องถิ่นจังหวัด บนศาลากลางจังหวัดหลังเดิมบนดอยจำปีเป็นสำนักงานใหม่นั้น บัดนี้ สำนักงานจะได้ย้ายขึ้นไปใช้อาคารดังกล่าวแล้ว โดยจะเปิดทำงานได้เต็มที่ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553

               โดยในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 สำนักงาน ฯ ได้อาราธนานิมนต์พระนิสิต มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว ประกอบพิธีทำบุญตามประเพณี 

               ท่านที่จะติดต่อราชการกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย กรุณาติดต่อได้ที่ศาลากลางจังหวัดหลังเดิมบนดอยจำปี (ร่วมกับอาคารวิทยาลัยสงฆ์)