วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีพุทธาภิเษกพระยอดขุนพลเม็งรายมหาราช

เปิดอ่าน 1267 ครั้ง

            ด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ได้จัดสร้าง "พระยอดขุนพลเม็งรายมหาราช" เนื้อดินและเนื้อว่าน อันเป็นวัตถุมงคลประจำกายนักรบภาคเหนือ ด้วยเห็นว่า พ่อขุนเม็งรายมหาราช ทรงเป็น "นักรบ"เหนือ "นักรบ" ทรงเป็น "ยอดขุนพล" ที่เหนือ "ยอดขุนพล" พระองค์หนึ่ง จึงได้สร้างพระยอดขุนพลเม็งรายมหาราช ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูป "พระเจ้าล้านทอง" พระประธานในพระอุโบสถวัดพระแก้ว ด้านหลังเป็นพระรูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประกาศพุทธคุณของ พระเจ้าล้านทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะปาละมีอายุกว่า 700 ปี ใหญ่ที่สุดในสกุลนี้
2. เพื่อยกย่องเชิดชูพระนามของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ยอดขุนพลที่ทรงกล้าหาญ เข้มเเข็ง ทรงนำทหารกล้าจากลุ่มน้ำกกไปสยบปัจจามิตรทั่วเเดน ทรงสร้างเมืองเชียงราย (พ.ศ.1805) เมืองไชยปราการ (พ.ศ.1809) เวียงกุมกาม (พ.ศ.1834) และเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ.1839)

เพื่อหาทุนทรัพย์
1. สร้างวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย สถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ พัฒนาการศึกษาและศักยภาพของพระสงฆ์
2. บูรณะอาคารวิทยาลัยสงฆ์ (ศาลากลางหลังเดิม บนยอดดอยจำปี)

พิธีพุทธาภิเษกจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว โดยเกจิอาจารย์ทั้งในประเทศไทยและพม่า

หลังพุทธาภิเษกแล้ว จะประกอบพิธีเสริมพุทธคุณโดยพระสงฆ์ 210 รูปผู้เข้าวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 ธันวาคม 2554 อีก 10 วัน

พระเนื้อ มีหลายประเภท บูชาเหรียญละ 99 บาท

ท่านที่ประสงค์จะบูชา ติดต่อได้ที่วัดพระแก้ว