วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมรมสวดมนต์วันเสาร์ฟังบรรยายพิเศษ "การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย"

เปิดอ่าน 914 ครั้ง

                   ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ที่จะถึงนี้ ชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว นอกจากจะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามปกติแล้ว จะได้เชิญวิทยากรพิศษ คือ เเพทย์หญิงพัชราภรณ์  แซ่เอ้า โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การดูผู้ป่วยระยะสุดท้าย" ด้วย

                    คนทุกคนต้องตายทั้งสิ้น ไม่มีใครหนีพ้น หากเรามีญาติที่กำลังจะข้ามภพข้ามชาติ เราควรจะดูแลท่านเหล่านั้นอย่างไร 

                    ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟัง ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.30 - 20.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย