:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ 25 กันยายน


                        วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 กิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันเสาร์ ได้ย้ายมาที่พระอุโบสถวัดพระแก้ว เนื่องด้วยศาลาการเปรียญใช้เป็นที่จัดภัตตาหารถวายพระอุปัชฌาย์ 157 รูป จากจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 6 

                         มีผู้มาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติทั้งสิ้น 140 คน พระครูสุธีสุตสุนทร นำสวดมนต์ทำวัตร เสร็จแล้ว ได้อัญเชิญบทสวดอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนมาสาธยายร่วมกัน คือ บทสวดพระอภิธรรม และปฏิจจสมุปบาท เนื่องในโอกาสเทศกาลปุพพเปตพลี ซึ่งเชื่อกันว่า ผู้ที่ตายไปเกิดในนรก ได้รับอนุญาตให้มารับกุศลจากญาติที่ยังมีชีวิตอยู่  ในหลาย ๆ แห่ง จึงมีบุญพิธีปุพพเปตพลี เช่น สลากภัตต์ ชิงเปรต เป็นต้น

                        หลังจากทำสมาธิ และแผ่เมตตาแล้ว พระอาจารย์จิระศักดิ์ เกตุธมฺโม ได้บรรยายธรรม เรื่อง ภพภูมิที่สามารถรับบุญที่ญาติอุทิศไปให้ และคุณธรรมของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ คือสังคหวัตถุ 4 ชีวิตเราเนื่องด้วยกันและกัน คนที่ตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศตามไปให้ คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็สงเคราะห์กันด้วยทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตาเปิดอ่าน
986 ครั้ง
 
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๒๑ วันที่ 10 มี.ค. 2558
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 25 ต.ค. 2557
ขอเชิญร่วมก่อตั้งกองทุนบำเพ็ญกุศล "วันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๗" วันที่ 10 ก.ย. 2557
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 วันที่ 1 เม.ย. 2557
สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธ.ค. 2556
ขอเชิญร่วมพิธี ธรรมยาตราเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง ปีที่๓ วันที่ 30 พ.ย. 2556
ขอเชิญร่วมทำบุญ สตมวาร (๑๐๐ วัน) คุณแม่อมรา มุนิกานนท์ วันที่ 24 พ.ย. 2556
ขอเชิญฟังธรรม จากพระราชรัตนรังษี อินเดีย วันที่ 29 ก.ค. 2555
ขอเชิญส่งบุตรหลานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2555 วันที่ 22 มี.ค. 2555
รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม วันที่ 9 ก.ค. 2554
     
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 206874 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 40 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::