:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม


เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา เป้นอีกวันหนึ่งซึ่งกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันเสาร์ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระแก้ว ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในวันเสาร์นี้ มีผู้มาร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๕๔ คน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๔ จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มาร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก

        เมื่อพระครูสุธีสุตสุนทร ได้นำสวดมนต์ทำวัตรแล้ว พระมหาสมชาย  สัมมชีโว ได้บรรยายธรรม ถึงเรื่องจริต ๖ และจริต ๒ ว่าในพระพุทธศาสนา ได้จำแนกประเภทของจริต คือลักษณะนิสัยของบุคคล   ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้แสดงไว้ ๖ ประเภท คือราคจริต โทสจริต โมหจริต วิตกจริต สัทธาจริต และ พุทธิจริต และได้แนะว่า ว่า ประเภทใด ควรทำกรรมฐานเเบบใด เน้นไปที่สมถกรรมฐานเป็นหลัก

        ส่วนในเนตติปกรณ์ ท่านแสดงไว้ ๒ ประเภท คือตัณหาจริต และทิฏฐิจริต ในสังคมปัจจุบัน คนส่วนใหญ่เหมาะที่ปฏิบัติแนววิปัสสนากัมมัฏฐาน เพราะโอกาสที่จะปฏิบัติให้ได้ฌานสมาบัติมาเป็นบาทให้เจริญวิปัสสนานั้นกระทำได้ยาก

       นอกจากนี้ พระอาจารย์ยังได้ตอบคำถามที่สมาชิกถามว่า ตายแล้วจิตไปไหน ว่า จิตไม่ได้ไปไหน เพราะจิตไม่มีรูปร่าง ไม่ไปไม่มา แต่มีการเกิดการดับต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว การสมมติว่าตายก็คือจิตดับแล้วไปถือปฏิสนธิเกิดใหม่ในทันที ไม่ใช่การไป แต่เป็นการเกิดดับตามธรรมชาติของมันเอง ส่วนจะถือปฏิสนธิที่ใดนั้น ก็อยู่ที่จิตก่อนตายเป็นสำคัญ ถ้าจิตเป็นกุศล ก็ไปเกิดในสุคติภูมิ ถ้าจิตเป็นอกุศลก็ไปทุคติภูมิ  การเจริญสติจึงเป็นการฝึกจิตให้อยู่ในกุศลให้มาก ให้จิตคุ้นเคยกับกุศลให้มาก 


เปิดอ่าน
1017 ครั้ง
 
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๒๑ วันที่ 10 มี.ค. 2558
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 25 ต.ค. 2557
ขอเชิญร่วมก่อตั้งกองทุนบำเพ็ญกุศล "วันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๗" วันที่ 10 ก.ย. 2557
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 วันที่ 1 เม.ย. 2557
สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธ.ค. 2556
ขอเชิญร่วมพิธี ธรรมยาตราเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง ปีที่๓ วันที่ 30 พ.ย. 2556
ขอเชิญร่วมทำบุญ สตมวาร (๑๐๐ วัน) คุณแม่อมรา มุนิกานนท์ วันที่ 24 พ.ย. 2556
ขอเชิญฟังธรรม จากพระราชรัตนรังษี อินเดีย วันที่ 29 ก.ค. 2555
ขอเชิญส่งบุตรหลานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2555 วันที่ 22 มี.ค. 2555
รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม วันที่ 9 ก.ค. 2554
     
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 206809 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 11 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::