:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
นักเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมสวดมนต์เป็นจำนวนมาก       กิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา มีพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้ที่นั่งในศาลาแทบไม่พอ จำนวนผู้ร่วมสวดมนต์แยกได้ดังนี้

 1. พระภิกษุ                         6          รูป
 2. สามเณร                         2           รูป
 3.  ผู้ใหญ่ชาย                    35         คน
 4. ผู้ใหญ่หญิง                   112       คน
 5. เยาวชนชาย                   40        คน
 6.  เยาวชนหญิง                 60        คน
      
                       รวม 255  รูป/คน

         เป็นที่น่าสังเกตว่า มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
มาร่วมสวดมนต์ด้วยเป็นจำนวนมาก

      อนึ่ง พระมหาสมชาย สัมมชีโว ได้นำพาปฏิบัติกรรมฐาน และแสดงธรรม มีสาะที่สำคัญคือ การเลือกสรรกรรมฐานที่เหมาะกับจริตของแต่ละบุคคล  ถ้าเป็นตัณหาจริต   ควรเจริญสมถกรรมฐาน  ถ้าเป็นทิฏฐิจริต ควรเลือกวิปัสสนากรรมฐาน

ท่านยังได้แสดงเรื่องคุณธรรมที่คนดีบัญญัติไว้ (สัปปุริสบัญญัติ) 3 ประการ คือ
    1. ทาน  การแบ่งปัน การให้
    2. มาตาปิตุ อุปัฏฐาน การเลี้ยงดูบิดามารดา
    3. บรรพชา  การบวช ไม่ว่าจะบวชกายหรือบวชใจ
ในเรื่องการเลี้ยงดูบิดามารดา ท่านได้ยกนิทานเรื่องนกแขกเต้า มาแสดงด้วยเปิดอ่าน
1146 ครั้ง
 
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๒๑ วันที่ 10 มี.ค. 2558
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 25 ต.ค. 2557
ขอเชิญร่วมก่อตั้งกองทุนบำเพ็ญกุศล "วันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๗" วันที่ 10 ก.ย. 2557
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 วันที่ 1 เม.ย. 2557
สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธ.ค. 2556
ขอเชิญร่วมพิธี ธรรมยาตราเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง ปีที่๓ วันที่ 30 พ.ย. 2556
ขอเชิญร่วมทำบุญ สตมวาร (๑๐๐ วัน) คุณแม่อมรา มุนิกานนท์ วันที่ 24 พ.ย. 2556
ขอเชิญฟังธรรม จากพระราชรัตนรังษี อินเดีย วันที่ 29 ก.ค. 2555
ขอเชิญส่งบุตรหลานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2555 วันที่ 22 มี.ค. 2555
รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม วันที่ 9 ก.ค. 2554
     
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 206814 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 16 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::