:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
ส่งพระสงฆ์ ๕ รูปจำพรรษา ณ ประเทศอินเดียพระครูสุธีสุตสุนทร ผู้อำนวยการห้องเรียนวัดพระแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เปิดเผยว่า ในพรรษากาลปี ๒๕๕๓ นี้ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย โดยพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร ได้มอบหมายให้ห้องเรียนวัดพระแก้ว คัดเลือกพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย จำนวน ๕ รูป เพื่อเดินทางไปรับการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตภาคพิเศษที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

โครงการดังกล่าว ได้รับความอุปถัมภ์จากชมรมโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสไปศึกษาและรับการอบรม ณ สังเวชนียสถานทั้งในอินเดียและเนปาล จากสถานที่จริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระอรหันตสาวกเคยประทับอยู่ การได้ไปเยี่ยมเยียนกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ สถานศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวเป็นโอกาสให้พระสงฆ์มีความรู้ ความเข้าใจและได้รับผลการปฏิบัติรวดเร็วยิ่งขึ้น  ทั้งนี้จะจำพรรษาที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และจะกระทำสัตตาหะ (ไปพักที่อื่นได้ภายใน ๗ วัน) เพื่อไปพักปฏิบัติในสังเวชนียสถานอื่น ๆ ด้วยตลอดพรรษา

สำหรับพระสงฆ์จากจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย
๑. พระครูโอภาสเจตยารักษ์ เจ้าคณะตำบลโยนก อ.เชียงแสน พระนิสิตคณะพุทธศาสตร์ปีที่ ๔
๒. พระครูใบฎีกาสุวิทย์ กลฺยาโณ  วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน
๓. พระสมุห์ปรีชา มหาปุญฺโญ รองเจ้าอาวาสวัดป่ายาง อ.แม่สาย
๔. พระมหาภัทรพล  อติเมโธ วัดเชตวัน (พระนอน) ต.เวียง อ.เมือง
๕. พระสมบัติ  ขิปฺปาภิญฺโญ  พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดป่าซาง อ.แม่จัน


พระสงฆ์ทั้ง ๕ รูป กำหนดเดินทางไปจำพรรษา(หลัง) ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม และเดินทางกลับในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓


เปิดอ่าน
2155 ครั้ง
 
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๒๑ วันที่ 10 มี.ค. 2558
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 25 ต.ค. 2557
ขอเชิญร่วมก่อตั้งกองทุนบำเพ็ญกุศล "วันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๗" วันที่ 10 ก.ย. 2557
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 วันที่ 1 เม.ย. 2557
สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธ.ค. 2556
ขอเชิญร่วมพิธี ธรรมยาตราเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง ปีที่๓ วันที่ 30 พ.ย. 2556
ขอเชิญร่วมทำบุญ สตมวาร (๑๐๐ วัน) คุณแม่อมรา มุนิกานนท์ วันที่ 24 พ.ย. 2556
ขอเชิญฟังธรรม จากพระราชรัตนรังษี อินเดีย วันที่ 29 ก.ค. 2555
ขอเชิญส่งบุตรหลานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2555 วันที่ 22 มี.ค. 2555
รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม วันที่ 9 ก.ค. 2554
     
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 206872 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 39 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::