:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
พระสงฆ์ 306 รูปทำสังฆสามัคคีอุโบสถ ณ วัดเจ็ดยอด เชียงราย              วันนี้ (26 กค. 53 วันอาสาฬหบูชา) พระสงฆ์ในเขตเทศบาลนครเชียงราย และปริมณฑล จำนวน 306 รูปได้กระทำอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นนำเอาพระวินัย 227 ข้อของพระภิกษุมาทบทวนร่วมกัน ณ พระอุโบสถวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.00 น.  โดยมีพระมหาเพียรทอง อริยเมธี วัดพระแก้ว เชียงรายเป็นองค์แสดง

             การฟังพระปาฏิโมกข์ทุก 15 วัน เป็นวินัยหนึ่งของพระภิกษุ ในเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงราย คณะสงฆ์ได้กำหนดให้มีการประชุมลงฟังพระปาฏิโมกข์ร่วมกันตลอดปี ผลัดเปลี่ยนไปตามวัดต่าง ๆ โดยถือเอาวัดเจ็ดยอด เป็นวัดเริ่มต้นในวัดอาสาฬหบูชาของทุกปี

           คณะสงฆ์จะประชุมกระทำอุโบสถ ณ วัดพระแก้ว ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9


เปิดอ่าน
1384 ครั้ง
 
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๒๑ วันที่ 10 มี.ค. 2558
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 25 ต.ค. 2557
ขอเชิญร่วมก่อตั้งกองทุนบำเพ็ญกุศล "วันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๗" วันที่ 10 ก.ย. 2557
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 วันที่ 1 เม.ย. 2557
สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธ.ค. 2556
ขอเชิญร่วมพิธี ธรรมยาตราเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง ปีที่๓ วันที่ 30 พ.ย. 2556
ขอเชิญร่วมทำบุญ สตมวาร (๑๐๐ วัน) คุณแม่อมรา มุนิกานนท์ วันที่ 24 พ.ย. 2556
ขอเชิญฟังธรรม จากพระราชรัตนรังษี อินเดีย วันที่ 29 ก.ค. 2555
ขอเชิญส่งบุตรหลานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2555 วันที่ 22 มี.ค. 2555
รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม วันที่ 9 ก.ค. 2554
     
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 206834 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 33 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::