:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
การจัดเรียนบาลีของวัด


ด้วยพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว มีนโยบายให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ วัดพระแก้ว จึงได้จัดการเรียนการสอนภาษาบาลีภาคพิเศษขึ้น ในช่วงเวลาค่ำ คือตั้งแต่
๑๗.๓๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น.

ในภาคเช้า ถึงเย็น พระภิกษุสามเณร จะเข้าเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และมหาวิทยาลัยสงฆ์ จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และเข้าเรียนภาษาบาลีในช่วงค่ำดังกล่าว

อนึ่ง แต่ละวัน จะมีพระภิกษุสามเณรทั่วจังหวัดเชียงราย เดินทางมาศึกษาที่วัดพระแก้ว จำนวนมาก เพราะวัดพระแก้ว มีสถานศึกษาทั้งระดับมัธยม และปริญญาตรี คือ
๑. โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา เปิดสอน ม.๑ - ม.๖ มีนักเรียน  ๓๑๘ รูป
๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนวัดพระแก้ว เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
     มีพระนิสิต  ๒๑๙ รูป นักศึกษาคฤหัสุ์ ๑๙๘ คนเปิดอ่าน
1108 ครั้ง
 
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๒๑ วันที่ 10 มี.ค. 2558
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 25 ต.ค. 2557
ขอเชิญร่วมก่อตั้งกองทุนบำเพ็ญกุศล "วันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๗" วันที่ 10 ก.ย. 2557
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 วันที่ 1 เม.ย. 2557
สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธ.ค. 2556
ขอเชิญร่วมพิธี ธรรมยาตราเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง ปีที่๓ วันที่ 30 พ.ย. 2556
ขอเชิญร่วมทำบุญ สตมวาร (๑๐๐ วัน) คุณแม่อมรา มุนิกานนท์ วันที่ 24 พ.ย. 2556
ขอเชิญฟังธรรม จากพระราชรัตนรังษี อินเดีย วันที่ 29 ก.ค. 2555
ขอเชิญส่งบุตรหลานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2555 วันที่ 22 มี.ค. 2555
รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม วันที่ 9 ก.ค. 2554
     
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 206856 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 38 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::