:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
รายงานกิจกรรมวันธรรมสวนะที่ 19 มกราคม


                     วันพุธที่ 19 มกราคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 (เหนือ) เป็นวันพระที่ตรงกับวันเป็งปุ๊ด และวันสี่เป็ง ซึ่งมีประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน และประเพณีทานข้าวใหม่หลังการเก็บเกี่ยว

                    วันพระวันนี้ มีผู้มาร่วมทำกิจกรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดพระแก้ว ประกอบด้วยพระสงฆ์ 8 รูป อุบาสก 20 คน อุบาสิกา 46 คน เยาวชนชาย 2 คน ร่วม 76 รูป/คน
ผู้แสดงพระธรรมเทศนา คือ พระครูวินัยธรอดุลย์  ซึ่งได้แสดงความสำคัญของวันเพ็ญเดือนสี และสาราณียธรรม 6 ประการ ว่า เป็นธรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ ผู้ใดมีสาราณิยธรรม ย่อมมีความเจริญรุ่งเรือง กล่าวคือ
               1. มีความคิด คือมโนกรรมที่มีเมตตาต่อกัน
                2. มีคำพูด คือวจีกรรม ประกอบด้วยเมตตาต่อกัน
                3. มีการทำ คือ กายกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาต่อกัน
               4. มีสาธารณโภคี คือแบ่งสรรผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว
               5. มีสีลสามัญญตา คือ มีกฏเกณฑ์ ข้อปฏิบัติเหมือนกัน เอาระเบียบวินัยร่วมกัน
                6. มีทิฏฐิสามัญญตา  คือ ปรับความเห็นให้ไปด้วยกัน ยอมรับความคิดเห็นที่แตก
                   ต่าง ไม่เอาความเห็นตนเป็นใหญ่เปิดอ่าน
943 ครั้ง
 
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๒๑ วันที่ 10 มี.ค. 2558
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 25 ต.ค. 2557
ขอเชิญร่วมก่อตั้งกองทุนบำเพ็ญกุศล "วันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๗" วันที่ 10 ก.ย. 2557
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 วันที่ 1 เม.ย. 2557
สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธ.ค. 2556
ขอเชิญร่วมพิธี ธรรมยาตราเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง ปีที่๓ วันที่ 30 พ.ย. 2556
ขอเชิญร่วมทำบุญ สตมวาร (๑๐๐ วัน) คุณแม่อมรา มุนิกานนท์ วันที่ 24 พ.ย. 2556
ขอเชิญฟังธรรม จากพระราชรัตนรังษี อินเดีย วันที่ 29 ก.ค. 2555
ขอเชิญส่งบุตรหลานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2555 วันที่ 22 มี.ค. 2555
รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม วันที่ 9 ก.ค. 2554
     
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 206813 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 15 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::