:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
สงฆ?น่าน สร้างอาคารเรียน มจร. ๔๗ ล้านบาท


                           คณะสงฆ์จังหวัดน่าน มีฉันทานุมัติร่วมกันที่จะพัฒนาการศึกษาของสงฆ์ในจังหวัด ได้รับอนุมัติเปิดโครงการห้องเรียนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ มีนิสิตศึกษาอยู่ ๔๐๐ รูป/คน  แม้ภายในวัดพระธาตุแช่แห้งจะมีพื้นที่กว้างขวาง  แต่อาคารเรียนที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอ คณะสงฆ์และประชาชนชาวน่าน จึงได้พร้อมใจกัน จะจัดสร้างอาคารเรียนของคณะสงฆ์ เพื่อยกสถานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ในปี ๒๕๕๔  เป็นอาคาร ๓ ชั้น มี ๒๐ ห้อง พื้นทีใช้สอย ๔,๗๙๔ ตารางเมตร งบประมาณเฉพาะตัวอาคาร ๔๗,๙๔๐,๐๐๐ บาท รวมค่าอื่นด้วย เป็นเงิน ๖๐,๕๖๙,๐๐๐ บาท

                        ประชาชนชาวน่าน จะได้ร่วมกันสรรหาเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อสร้างอนุสรณ์สำคัญให้แก่จังหวัดสืบไป


เปิดอ่าน
948 ครั้ง
 
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๒๑ วันที่ 10 มี.ค. 2558
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 25 ต.ค. 2557
ขอเชิญร่วมก่อตั้งกองทุนบำเพ็ญกุศล "วันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๗" วันที่ 10 ก.ย. 2557
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 วันที่ 1 เม.ย. 2557
สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธ.ค. 2556
ขอเชิญร่วมพิธี ธรรมยาตราเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง ปีที่๓ วันที่ 30 พ.ย. 2556
ขอเชิญร่วมทำบุญ สตมวาร (๑๐๐ วัน) คุณแม่อมรา มุนิกานนท์ วันที่ 24 พ.ย. 2556
ขอเชิญฟังธรรม จากพระราชรัตนรังษี อินเดีย วันที่ 29 ก.ค. 2555
ขอเชิญส่งบุตรหลานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2555 วันที่ 22 มี.ค. 2555
รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม วันที่ 9 ก.ค. 2554
     
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 206824 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 26 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::