:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
รายงานการสัมมนาเรื่องศึกษาเชิงลึกแดนพุทธภูมิ


                     วันนี้ (23 ธันวาคม 2553) เวลา 13.00 น. โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา วัดพระแก้ว โดยสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ" เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร สาขาพุทธศาสตร์ โดยได้อาราธนาพระสงฆ์ 5 รูป ที่ส่งไปศึกษาปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ เป็นเวลา 3 เดือน มาเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ที่ได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรม ในประเทศอินเดีย ตามลักษณะของการจัดการความรู้ เกิดการรับรู้ร่วมกัน

                    พระทั้ง 5 รูปได้นำความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆมาแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง โดยได้ศึกษาทุกแง่มุม ที่เกี่ยวข้องทางศาสนา เช่น เรื่องพุทธภูมิศึกษา ไตรปิฏกศึกษา อินเดียศึกษา ภาษา ประเพณีวัฒนธรรม ทั้งในห้องเรียน และการศึกษาจริงจากพื้นที่ เช่น ไปศึกษาตามพุทธสถานแต่ละแห่งในทุกแง่มุม

                    มีผู้ร่วมสัมมนาประมาณ 130 รูป/คน ทั้งพระนิสิตและนักศึกษาคฤหัสถ์ที่ศึกษาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

                    ท่านที่สนใจซีดีเสียงการสัมมนาดังกล่าว สามารถแสดงความจำนงได้ที่พระครูสุธีสุตสุนทรเปิดอ่าน
884 ครั้ง
 
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๒๑ วันที่ 10 มี.ค. 2558
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 25 ต.ค. 2557
ขอเชิญร่วมก่อตั้งกองทุนบำเพ็ญกุศล "วันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๗" วันที่ 10 ก.ย. 2557
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 วันที่ 1 เม.ย. 2557
สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธ.ค. 2556
ขอเชิญร่วมพิธี ธรรมยาตราเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง ปีที่๓ วันที่ 30 พ.ย. 2556
ขอเชิญร่วมทำบุญ สตมวาร (๑๐๐ วัน) คุณแม่อมรา มุนิกานนท์ วันที่ 24 พ.ย. 2556
ขอเชิญฟังธรรม จากพระราชรัตนรังษี อินเดีย วันที่ 29 ก.ค. 2555
ขอเชิญส่งบุตรหลานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2555 วันที่ 22 มี.ค. 2555
รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม วันที่ 9 ก.ค. 2554
     
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 206864 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 39 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::