:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
ประชุมคณะกรรมการบูรณะอาคารวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย


          วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2553) เวลา 12.30 น. คณะกรรมการบูรณะอาคารวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ได้ประชุม ณ ห้องประชุมห้องเรียนวัดพระแก้ว (ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม) บนดอยจำปี ถนนฤทธิประศาสน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการบูรณะศาลากลางจังหวัดหลังเดิม เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานของคณะสงฆ์และวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

        สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

     1. แจ้งมติคณะกรรมการวางผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายเสนอ โดยให้ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม เป็นศูนย์ปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ เพื่อพัฒนาเป็นวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายต่อไป

     2. นายสุเมธ  แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้น ได้ประกอบพิธีทำบุญ ณ ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม และได้กล่าวมอบศาลากลางจังหวัดให้คณะสงฆ์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 และได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ย้ายสำนักงานไปที่ศาลากลางจังหวัดหลังปัจจุบัน ตั้งแต่วันดังกล่าว

     3. ด้วยศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ได้ใช้มามากกว่า 40 ปี คณะกรรมการบูรณะอาคาร ฯ จึงได้มีมติปรับปรุงบูรณะ ดังนี้
         3.1 ระยะที่ 1  ประกอบด้วย ปรับปรุงแท้งค์น้ำ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ทำกำแพงเพื่อแบ่งเบาการดูแลความปลอดภัย ทำห้องน้ำ 2 หลังให้เพียงพอแก่ความต้องการ และตกแต่งภายในอาคาร ประกอบด้วยขัดพื้น ทาสี รื้อย้ายเฟอร์นิเจอร์ ปรับห้องให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ให้ไช้การได้ในระยะต้น
         3.2. ระยะที่ 2 ซ่อมแซมหลังคา และทาสีภายนอกอาคาร  ทำโรงฉัน ฯลฯ

      4. คณะกรรมการผู้เข้าประชุม ได้แสดงเจตจำนงร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะอาคารหลายท่าน เช่น พระเดชพระคุณ พระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รับเป็นเจ้าภาพขัดพื้นทางเดินชั้นที่ 1 ทั้งหมด รวม 60,000 บาท รายนามเจ้าภาพ จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

      อนึ่ง ที่ประชุมมีมติให้ประกอบพิธีทำบุญในวันที่ 26 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่พญาเม็งราชมหาราช ได้สร้างเมืองเชียงราย เพื่อเริ่มต้นการเฉลิมฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย โดยในวันดังกล่าว จะได้อาราธนาพระเดชพระคุณ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มารับมอบอาคารด้วยเปิดอ่าน
911 ครั้ง
 
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด
ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๒๑ วันที่ 10 มี.ค. 2558
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 25 ต.ค. 2557
ขอเชิญร่วมก่อตั้งกองทุนบำเพ็ญกุศล "วันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๗" วันที่ 10 ก.ย. 2557
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 วันที่ 1 เม.ย. 2557
สวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธ.ค. 2556
ขอเชิญร่วมพิธี ธรรมยาตราเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง ปีที่๓ วันที่ 30 พ.ย. 2556
ขอเชิญร่วมทำบุญ สตมวาร (๑๐๐ วัน) คุณแม่อมรา มุนิกานนท์ วันที่ 24 พ.ย. 2556
ขอเชิญฟังธรรม จากพระราชรัตนรังษี อินเดีย วันที่ 29 ก.ค. 2555
ขอเชิญส่งบุตรหลานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2555 วันที่ 22 มี.ค. 2555
รายงานกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม วันที่ 9 ก.ค. 2554
     
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 206832 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 32 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::