อัลบั้มภาพ

นิทรรศการ พระธรรมราชนุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว กับการบริหารกิจการสงฆ์