วัดพระแก้ว เชียงราย

อัลบั้มภาพ

อาสาฬหบูชา2554

เริ่มพิธีภาคเช้า

ทำวัตรเช้า

หลวงพ่อแสดงธรรม

ฟังปาฏิโมกข์ ณ วัดเจ็ดยอด

ทำวัตรเย็น

เตรียมเวียนเทียน

หลวงพ่อนำกล่าวถวายสักการะ