อัลบั้มภาพ

ไปชมนาคบาบา (นักบวชไร้ผ้า)

พาราณสี 2001

แสดงพลัง

ศจ.นพ.สุเอ็ด คชเสนี อดีตนักศึกษาอินเดียผู้ล่วงลับ

ประสาทพร

ถ่ายที่ท่าน้ำคงคา

ที่มหากุมภเมลา ปี2001

ขุมนุมนักบวชทั่วโลก

ร่วมเดินขบวน

ท่ามกลางความหนาวเหน็บ

มหกรรมความเชื่อ

ท่าน้ำหริจันทร พาราณสี

สละกิเลส?

กำมือตลอดชีวิต

ภาพเก่าปี 2537

บาตร

ม่วนคัก

ชโลมผิว

พุทธ ฮินดู

อาจารย์ของอาจารย์