วัดพระแก้ว เชียงราย

อัลบั้มภาพ

30 ปี กพด.23 สิงหาคม

ผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ

เสวนาร่วม

บริเวณแสดงนิทรรศการ

ประธานคฤหัสถ์เดินชม

ฝีมือสามเณร

พระเดชพระคุณ ฯ ประธานสงฆ์

นศ.มจร.

นำเสนองาน

นร.จากวัดหมื่นพุทธ

รร.ตชด.

ฟังบรรยาย