วัดพระแก้ว เชียงราย

อัลบั้มภาพ

ไปดูการเรียนที่วัดพระธาตสายเมือง

เรียนรอบวิหาร

นั่งที่ลานม้านั่ง ท่องหนังสือ

เณรน้อย

ห้องนักธรรมโท