วัดพระแก้ว เชียงราย

อัลบั้มภาพ

คณะศรัทธาวัดพระแก้ว

รวมกลุ่ม

ฝนตก เลยถ่ายบนศาลา

ใผเป็นไผ ตาลายหมด

กรรมการมูลนิธิของวัด

กรรมการวัด

กลุ่มยังไม่เฒ่า

คุณศรีสอาด คุณตะวันฉาย