วัดพระแก้ว เชียงราย

อัลบั้มภาพ

ภาพเก่าวัดพระแก้ว 2

รอบอุโบสถมีกำแพงแก้ว

ด้านที่เป็นถนนปัจจุบัน

ด้านไหนของวัด?

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์รับสังฆราช

รอรับสมเด็จ

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์