วัดพระแก้ว เชียงราย

วัดพระแก้ว

เลขที่ 19 ม.1 ถ.ไตรรัตน์ ใกล้กับศาลากลางจังหวัด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
สำนักงานวัด : โทร. 053-711385
พระทศพล ลกฺขสวณฺโณ โทร. 082-0265667
สำนักงานเจ้าคณะภาค 6 : พระครูศรีรัตนากร (เลขานุการ) โทร. 089-8513530
โทรสาร : 053-719086
Email : thongsuk001@hotmail.com