:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
โฮงหลวงแสงแก้ว


                                                                                                พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว

                                                                                                                                วัดพระแก้ว เชียงราย

 

โฮงหลวงแสงแก้ว

 

พิพิธภัณฑ์ของวัด ตั้งอยู่ซีกกำแพงวัดด้านทิศใต้ สร้างขึ้นเมื่อ

พ.ศ. ๒๕๓๘ ออกแบบโดย นายนพดล อิงควณิช สถาปนิก

ชาวเชียงราย สร้างบนพื้นที่บริเวณที่เป็นกุฏิสงฆ์และหอฉัน

สมัยพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ลักษณะอาคารเป็นทรงล้านนาประยุกต์ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๓.๒๕ เมตร สูงสองชั้น โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตบแต่งด้วยไม้สักทั้งภายนอกและภายใน โดยมีคุณแม่อมรา (แสงแก้ว) มุนิกานนท์เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.    เพื่อเป็นที่รวบรวมศิลปวัตถุที่สำคัญของวัด และสิ่งของที่มีผู้นำมาถวาย ให้อยู่เป็น

      ระบบ อีกทั้งเป็นการสงวนรักษาไว้ตลอดไป

๒.   จัดแสดงศิลปวัตถุแหล่านี้ให้แก่ผู้เข้าชมทุกกลุ่ม เช่นนักเรียน นักศึกษา ประชาชน อีกทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

๓.   เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา

 

สิ่งสำคัญที่จัดแสดงภายใน ได้แก่

·       พระพุทธศรีเชียงราย ประดิษฐานเป็นพระประธานชั้นล่าง ออกแบบโดยอาจารย์เสนอ นิลเดช 

·       พระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูปโบราณอยู่คู่กับวัด ประดิษฐานเป็นพระประธานบนชั้นสอง

·       รูปหล่อพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขาร

·       รูปหล่อพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ซึ่งเคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพระแก้ว สมัยเมื่อเป็นเณร จัดแสดงพร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขาร

·       พระธาตุ ของพระอรหันตสาวก

·       พระพุทธรูปโบราณศิลปล้านนา เชียงรุ้ง พม่า เป็นต้น

·       เครื่องใช้เกี่ยวกับทางศาสนาของล้านนา ได้แก่  สัตตภัณฑ์ หีดธรรม เครื่องบูชา ฉัตร ตุง เครื่องเงิน เครื่องเขิน เป็นต้น

 

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้าย พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

เปิดอ่าน
4107 ครั้ง
 
10 บทความน่ารู้อัพเดทล่าสุด
โฮงหลวงแสงแก้ว วันที่ 18 ก.พ. 2553
หอพระหยก วันที่ 18 ก.พ. 2553
วัดพระแก้ว วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระอุโบสถ วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระหยกเชียงราย วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระพุทธรูปประจำวันเกิด วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระประวัติพญามังราย วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระประธาน วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระบรมสารีริกธาตุ วันที่ 18 ก.พ. 2553
     
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 196355 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 17 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::