:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
หอพระหยก


                                                                                                พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว

                                                                                                                                วัดพระแก้ว เชียงราย

 

หอพระหยก

 

 

 

 

วัดในเขตภาคเหนือสมัยโบราณ นอกจากจะมีอุโบสถ วิหาร ศาลา กุฏิ หอฉัน หอธรรม หอระฆัง หอกลอง ฯลฯ แล้วยังมี หอพระ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของวัดอีกด้วย

หอพระหยกเชียงรายนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเช่นเดียวกัน โดยสร้างเป็นอาคารไม้ ทรงล้านนาโบราณ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงรายร่วมกันบริจาคทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รับพระกรุณาจากกองทุนการกุศลสมเด็จย่า ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๔ ภายในหอพระหยกมี พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคลนามสามัญว่า พระหยกเชียงราย ประดิษฐานในบุษบกทำด้วยไม้แกะสลักปิดทอง สูง ๕.๖๐ เมตร เรือนยอดบุษบกทำด้วยไม้สักสลักลวดลาย ลงรักปิดทองประดับกระจก มีฉัตร ๗ ชั้น ทำด้วยเงินแท้ลงรักปิดทอง เรียกว่า ฉัตรเงิน ฉัตรทองมีส่วนสูง ๔๐ เซนติเมตร

ผนังด้านในโดยรอบหอพระหยก ตบแต่งด้วยแผ่นหยก โดยมีแสงส่องจากด้านหลัง มีภาพเขียนฝีมือช่าง (สล่า) ล้านนา เป็นภาพเหตุการณ์สร้างหอพระหยก การสร้างพระหยกเชียงราย และประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต จำนวน ๙ ภาพ เขียนระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙ แต่ละภาพมีข้อความบรรยาย โดยพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

 

                ภาพที่ ๑                เป็นภาพต้นโพธิ์ทอง

                ภาพที่ ๒               เป็นภาพต้นโพธิ์เงิน     ผู้เขียนภาพที่ ๑ และ ๒ คือนายสมพงษ์ สารทรัพย์

                ภาพที่ ๓               เป็นภาพเกี่ยวกับการสร้างหอพระหยกและพระหยกเชียงราย

                ภาพที่ ๔               เป็นภาพเหตุการณ์ประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระหยกเชียงราย

ผู้เขียนภาพที่ ๓ และ ๔ คือ นายสมพล ยารังษี และนายเฉลิมชาติ

สิทธิราษฎร์

                ภาพที่ ๕ –      ภาพประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต ตามตำนานรัตนพิมพวงศ์

                                                ผู้เขียนภาพคือ นายปรีชา ราชวงศ์ และนายณรงค์เดช สุดใจ

 

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงเปิดหอพระหยกเชียงราย ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑

เปิดอ่าน
4453 ครั้ง
 
10 บทความน่ารู้อัพเดทล่าสุด
โฮงหลวงแสงแก้ว วันที่ 18 ก.พ. 2553
หอพระหยก วันที่ 18 ก.พ. 2553
วัดพระแก้ว วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระอุโบสถ วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระหยกเชียงราย วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระพุทธรูปประจำวันเกิด วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระประวัติพญามังราย วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระประธาน วันที่ 18 ก.พ. 2553
พระบรมสารีริกธาตุ วันที่ 18 ก.พ. 2553
     
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 196371 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 33 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::