:: เธงเธฑเธ”เธžเธฃเธฐเนเธเน‰เธง เธญ.เน€เธกเธทเธญเธ‡ เธˆ.เน€เธŠเธตเธขเธ‡เธฃเธฒเธข ::
วัดโพธิ์ Wat Pho |
 
 
รายชื่อพระสงฆ์วัดพระแก้ว ประจำปี 2553


รายชื่อพระสงฆ์วัดพระแก้ว ประจำปี 2553

ที่

ชื่อ - ฉายา

พรรษา

โทรศัพท์

หมายเหตุ

1

พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน)

45

081-883-1484

จล.

2

พระครูพิพัฒน์รัตนพงศ์ (บุญมี วิสารโท)

31

089-851-7282

รจล.

3

พระครูศรีรัตนากร (ทองสุข ปญฺญาสโข)

29

089-851-3530

ผจล. (การศึกษา)

4

พระครูสุธีสุตสุนทร (สมพงษ์ สิริมงฺคโล)

20

089-429-6255

ผจล. (เผยแผ่)

5

พระครูสิริรัตนสุนทร (เทวัญ สิริเทโว)

20

081-960-6836

ผจล.(ปกครอง)

6

พระครูรัตนปริยัตยาทร (ทองสุข สุมโน)

20

081-672-4950

ผจล.

(สาธารณูปการ)

7

พระสนั่น ปญฺญาวชิโร

23

084-367-7932

 

8

พระมหาบุญเหลือ เสสปุญโญ

19

087-192-2737

 

9

พระมหาพงษ์ศักดิ์ ฐิตวีโร

16

087-717--0723

 

10

พระมหาเพียรทอง อริยเมธี

14

087-660-7051

 

11

พระครูวินัยธรอดุลย์ อภินนฺโท

13

089-853-7996

 

12

พระสมพงษ์ วชิรเมธี

8

087-185-9325

 

13

พระจำรัส ขนฺติยุตฺโต

6

081-473-0938

 

14

พระชาญวิทย์ อุตฺตมวํโส

2

081-436-2726

 

15

พระจิระศักดิ์ เกตุเมโธ

2

085-960-3431

 

16

พระศรีนวล ตนฺติสาโร

1

083-577-4065

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เปิดอ่าน
1655 ครั้ง
 
10 ปฏิทินกิจกรรมอัพเดทล่าสุด
สอบธรรมสนามหวง วัดพระแก้วเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 19 พ.ย. 2556
ตักบาตรเที่ยงคืน เป็งปุ๊ด วันที่ 11 ต.ค. 2554
สอบนักธรรมชั้นตรี ณ วัดพระแก้ว วันที่ 6 ต.ค. 2554
เปิดเรียนภาษาล้านนา ณ ห้องเรียนวัดพระแก้ว วันที่ 24 ก.ค. 2554
ตารางแสดงธรรมเทศนาพรรษากาล 2554 วันที่ 15 ก.ค. 2554
เปิดเรียนภาษาและวรรณกรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) วันที่ 24 ก.ค. 2554
พิธีมุทิตาจิตพระภิกษุสามเณรสอบเปรียญได้ วันที่ 10 ก.ค. 2554
ชมรมสวดมนต์วันเสาร์สวดมนต์อุทิศให้บรรพชน วันที่ 16 เม.ย. 2554
ฟังข้อคิดในการปฏิบัติธรรมจากพระมหาสมชาย วันที่ 8 ม.ค. 2554
สำนักงานพุทธจังหวัด ย้ายไปอยู่ศาลากลางบนดอยจำปี วันที่ 24 ธ.ค. 2553
     
 
 
:: วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ::
วัดพระแก้ว
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. 053-711385, 053-751875
ผู้เช้าชมเว็บ 206891 ครั้ง :: กำลังออนไลน์ 49 คน
Copyright © 2016 www.watphrakaew-chiangrai.com. All Rights Reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft::